• FARAY

DEMİRYOLU İNŞAAT MAKİNELERİ

Güncelleme tarihi: 30 Oca 2021

Özet

Dünya çapında sürekli gelişimin öncüsü olmaya devam eden demiryolu, insanların ve yüklerin hareketi için çeşitli yönlerden verimli ve iklim dostu olan bir yoldur. Türkiye’de son yıllarda hızlı tren, metro, tramvay hat inşası pazarının büyümesine paralel olarak, demiryolu inşaat makinelerine olan ihtiyaç artmıştır. Artan bu ihtiyaç demiryolu inşaat makinelerinin çeşitliliğine neden olmuştur. Bu çalışmada demiryolu inşaatının kendi içerisinde birçok alt başlığa ayrıldığı incelenmiş ve makine çeşitliliğine ihtiyacın olduğunu ortaya koymuştur.


Anahtar Kelimeler : Demiryolu (railway), inşaat, inşaat makineleri (construction machinery).


Giriş


Raylı taşıtların kılavuzlanan hatta kusursuz ve ideal hareketlerinin başlıca sebebi hat geometrisine uygun olarak hattın inşasıdır. Demiryolu yapısı, trafik yüklerini güvenli bir şekilde zemine iletebilecek ve demiryolu hattını doğanın zararlı etkilerinden koruyabilecek nitelikteki bir temel ile demiryolu taşıtlarına hareket ilkelerinin gerektirdiği koşullarda konforlu ve güvenli bir taşıt yolu sağlayabilecek elemanlardan oluşur.[1]

Demiryolu inşaat makineleri; demiryolu (Railway) altyapı, üstyapı, elektrifikasyon (electrification), sinyalizasyon (signalization) vb. bakım ve inşasında kullanılmak amacıyla tasarlanmış ve hizmete geçirilmiştir. Genellikle üstyapı inşası üzerinde gelişmiş olan makineler;


· Buraj Makineleri,

· Buraj Makas Makinesi,

· Balast Eleme Makinesi,

· Yol Yenileme Makinesi ve Treni,

· Mobil Alın Kaynağı Makinesi,

· Balast Finişeri,

· Dinamik Hat Stabilizatörü,

· Mobil Platform ve Vinçli Katener Aracı,

· Ray Ekskavatörü,

· Ray Taşlama Makinesi,

· Balast Regülatörü, vd.


Demiryolu inşaatında kullanılan makinelerin hangi amaçla kullanıldığına bakacak olduğumuzda:


1.Buraj Makineleri


Buraj makinelerinin imalatı, kullanıcıların ihtiyacına göre dizayn edilmektedir. Çünkü her bölgenin arazi durumu birbirinin aynısı değildir. Bu makineler, yatay ve düşey eksen kaçıklıklarında, bozuk yolların tamiratında kullanılır. Yoldaki balastı travers altına sıkıştırarak balastın yola en iyi şekilde yataklık yapması sağlanır. Buraj makinelerine küçük çapta tokmaklar ilave edilerek eksenine getirilmiş yolun balastı dışarıdan sıkıştırılmaktadır. Bu durumda yolun uzun süre bozulmadan hizmet vermesi sağlanmaktadır. Demir yollarının ihtiyaçları doğrultusunda makinelere ilaveler ve yeni makine imalatları sürecektir.


1.1. Buraj Makinesi Çeşitleri


· 06 serisi makineler: Nivelmanlı buraj yapan makinelerdir. Ancak dresajın işlemi

ayrı bir makine gerektirmektedir.

· 07 serisi makineler: Nivelmanla dresajın birleştirildiği makinelerdir.

08 serisi makineler kendi içerisinde ayrılarak,

· 08-16G orta tip buraj makineleri,

· 08-16 buraj makinesi,

· 08-32 buraj makinesi,

· 08-275 3S buraj makineleri oluşturmaktadır.


· 08-275 SP makas buraj makinesi: Demir yollarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

· 09 3X buraj makineleri. .[2]


Şekil 1. Buraj Makinesi

Şekil 2. Buraj Kazmaları


2.Balast Eleme Makinesi


Makinenin işlevi, yolun altında kalmış kirli balastı alıp üzerinde bulunan titreşimli eleklerle eleyerek standart balastı hatta, standart dışı balast ve cürufu hat dışına atmaktır.