• FARAY

AVRUPA TREN KONTROL SİSTEMİ (ETCS)

Avrupa’da kullanılan farklı sinyalizasyon sistemleri ve araçlarda kullanılan farklı donanımlar yüzünden sınır girişlerinde veya her bölge farklı sinyalizasyon sistemi kullandığı için, ayrıca her model lokomotifin kullanabilmesi için her hattın ortak kullanabileceği araç üstü ekipman montajı ihtiyacı bu sorunlardan dolayı ortak bir standart oluşturulması ihtiyacı doğmuş, bundan dolayı da ERTMS (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi) adı verilen sinyalizasyon sistemi ortaya çıkmıştır. ERTMS sistemi, ETCS ve GSM-R’nin birleşimidir. TCDD sistem ve sinyalizasyon farklılıklarını önlemek için gelecekteki demiryolları projeleri için ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System / European Tren Control System) (Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi / Avrupa Tren Kontrol Sistemi) sistemlerini kullanmayı amaçlamıştır.


Şekil 4.1 ETCS sistem yapısı


ETCS Sistem Yapısı

Sistem diğer sistemlerde de olduğu gibi hat boyu ve araç donanımlarından oluşmaktadır. ETCS, yol boyunca bulunan sinyaller ve sinyal devreleri, hat boyu elektronik ünite LEU, ray devresi ile ortak çalışan kod üreticileri, radyo blok sistemi, radyo sinyal alıcısı-vericisi ve cerli araçlara yerleştirilen ETCS sistem paketinden meydana gelir. Sistem paketi de bilgilerin işlendiği bilgisayar, hız-yol ölçer, tren-merkez-yol boyu arası alıcı ve verici radar, ses veya görüntü kayıt sistemi ve makinistin bilgileri takip ettiği makinist panelinden oluşur.


ETCS Sisteminin Çalışması Seviye 1

ERTMS/ETCS seviye 1 sisteminde, önemli olarak görülen yol bilgileri örnek

olarak hat boyundaki sinyal renk bildirileri, hız tahditi, kurp, tünel bilgileri yol boyundaki donanımlardan araç üstü ekipmanlarına iletilmektedir. Araç üstü ekipmanları da bu verileri makinist ekranına görsel ya da işitsel ikazlar olarak verilir ve bu veriler doğrultusunda tren hızı ayarlanacaktır. Eğer makinist bu ikazları uyarıları dikkate almazsa, bu sistem, aracı otomatik olarak yavaşlatır ya da durdurur.ETCS Sistemi Çalışması Seviye 2


ERTMS/ETCS seviye 2 ise sinyalizasyon sisteminin üzerine kurulan radyo tabanlı

Bir tren kontrol sistemidir. Radyo ortamı olarak GSM-R kullanır. Seviye 2 özellik ve işlevsellik bakımından seviye 1’i kapsamaktadır. Yol boyu sinyallerinin kullanılması zorunlu değildir. Hat boyu sinyal sistemleri tarafından iletilen araç hareket komutu araç üstü ekipmanına GSM-R ile iletilir.ETCS Sistemi Çalışması Seviye-III

Seviye 3 sistemi, seviye 2 sistemi gibi yine radyo tabanlı bir araç kontrol sistemidir, halen test (experimental) aşamadadır. Seviye 2’den farkı otonom olarak tüm kontrolleri araç kendiliğinden makiniste gerek kalmaksızın yapar. Ray devrelerine gerek yoktur, hareketli blok üzerinde seyredilir. Farklı bölgelerin farklı sinyalizasyon sistemlerine sahip olması uyuşmazlık oluşturduğu için demiryolları güvenliğine önemli ölçüde sorun teşkil etmektedir. Özellikle demiryolları işletmecileri için önemli bir husus olan ortak bir standart belirlenmesi firma fark etmeden böyle faydalı bir standart ve sinyalizasyon sisteminin kurulması, hat boyu ekipmanlarıyla araç üstü ekipmanları arasındaki farklılıkları ortadan kaldırarak tüm insanlık adına büyük fayda sağlayacaktır.


Şekil 4.4: ETCS sistemi çalışması seviye-III


ERTMS/ETCS sinyalizasyon sisteminin avatajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

Ø Farklı bölgelerde farklı sinyalizasyon sistemleri ve araç kontrol sistemleri kullanılmasından dolayı oluşan uyuşmazlıkları ve cerli araçların daha verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Ø Komşu ülkelerle ve ülkeler arası transit taşımacılık daha yüksek bir standartta daha güvenli daha verimli daha emniyetli hale gelecektir.

Ø Türkiye’de farklı bölgelerin sahip oldukları farklı sinyal sistemleri, daha iyi bir standarda ve daha güvenli daha emniyetli olan tek bir sinyal sistemde toplanacaktır.


ETCS Sinyalizasyon Sistemi Hat Boyu Sinyal Donanımları

ETCS, hat boyunda sinyaller ve sinyal devreleri, LEU hat boyu elektronik ünite, ray

devresiyle çalışan sinyal üreticileri, radyo blok sistemi, radyo sinyal alıcısı- vericisinden oluşmaktadır.


Şekil 4.6: Trainguard 200 RBC


ETCS Sistemi Araç Üstü Ekipmanları